ANA KONULAR

 • Acil Tıpta Eğitim
 • Afet Yönetimi
 • Acil Servis Yönetimi
 • Adli Vaka Yönetimi
 • Acilde Malpraktis
 • Acilde Kariyer Planlama
 • Acil İnvazif Girişimler Ve Monitorizasyon
 • Acilde Sosyal Medya Kullanımı
 • Acil Serviste Palyatif Bakım
 • Acilde Göçmenlere Yaklaşım
 • Acilde Kanıta Dayalı Tıp
 • Acil Tıpta Akademisyenlik
 • Acil Serviste İlaçların Yönetimi
 • Acil Hasta Transportu
 • Acilde Yeni Teknolojiler
 • Acil Yoğun Bakım
 • Acilde Radyoloji
 • Psikiyatrik Aciller
 • Zehirlenmeler
 • Cerrahi Aciller
 • Çevresel Aciller
 • EKG
 • Mekanik Ventilasyon
 • Metabolik Aciller
 • Gastrointestinal Aciller
 • Havayolu Yönetimi
 • Kardiyak Aciller
 • Kılavuzların Gözden Geçirilme
 • Solunum Acilleri
 • Endokrin Aciller
 • Ortopedik Aciller
 • Nörolojik Aciller
 • Travma Yönetimi
 • Travmada radyoloji
 • Pediatrik Aciller
 • Resusitasyon
 • Şok
 • Sepsis
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Triaj
 • Sedasyon Ve Analjezi
 • ECMO
 • Geriatrik Aciller
 • Enfeksiyon Acilleri
 • Yanık

KAYIT &
KONAKLAMA

BİLDİRİ
GÖNDERİMİ

BİLİMSEL
PROGRAM

KONGRE
MERKEZİ
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Erken Kayıt İçin Son Tarih:
  18 OCAK 2019
 • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:
  2 NİSAN 2019