BİLİMSEL PROGRAM

25 Nisan 2019

SALON A (1. Gün)
14:30 - 15:50 İnvaziv Girişimler: Sahip olunan yeni araçlar
Oturum Başkanları: Başar Cander, Swaminatha Mahadevan
14:30 - 14:50 Gelecekte anjiyografinin Acil Serviste rolü ne olacak?
Salvatore Di Somma
14:50 - 15:10 Retrograd entübasyon
Swaminatha Mahadevan
15:10 - 15:30 Acil Serviste REBOA (Aortun resüsitatif endovasküler balon oklüzyonu)
Yosuke Matsumura
15:30 - 15:50 Acil Serviste ECMO (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu)
Mücahit Avcil
15:45 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 18:00 Açılış Konuşması – Ödül Töreni


26 Nisan 2019

SALON A (2. Gün)
09:00 - 10:20 Çocuklarda En Sık Karşılaşılan Acil Durumlar
Oturum Başkanları: Behçet Al, Hussein Sabri
09:00 - 09:20 Çocuklarda sıvılara yönelik kanıta dayalı acil tıp uygulamaları
Carlos Garcia Rosas
09:20 - 09:40 Bilgisayarlı tomografi çekilmeli mi, çekilmemeli mi?
Başak Yılmaz
09:40 - 10:00 Çocuklarda nöbet tedavisi
Wei Jie
10:00 - 10:20 Pediyatrik hastalarda uygun boyutlu ekipman seçmek
Afşin Emre Kayıpmaz
10:20 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:20 Uydu Sempozyumu
11:20 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:45 Afet Tıbbı
Oturum Başkanları: Sagar Galwankar, Terry Mulligan
11:30 - 11:45 Arama kurtarma alanında yenilikler neler?
Robert Leach
11:45 - 12:00 Sahra hastanesinde zorluklar
Abdo Khoury
12:00 - 12:15 Dünyada Acil Tıbbın önündeki engeller: Neye ihtiyacımız var?
Khikmet Anvarov
12:15 - 12:30 Terör ve Acil Tıp
Christos Giannou
12:30 - 12:45 Kaos yönetme sanatı: Çoklu nedensellik
Mohamed Alwi
12:45 - 13:50 Öğle Yemeği
13:50 - 15:10 Acil Serviste Eğitim
Oturum Başkanları: Robert Leach, Fatimah bin Lateef
13:50 - 14:05 Acil tıpta sınır tanımayan yeni ufuklar
Sagar Galwankar
14:05 - 14:20 Acil Tıbbın gelişimi ve süreç içinde sık karşılaşılan konular
Aise Khan
14:20 - 14:35 Afet sonrası rehabilitasyonda acil tıbbın rolü
Abdelouahab Bellou
14:35 - 14:50 Acil Tıp eğitiminde yeni unsurlar: Kitaplara karşı teknoloji
Terry Mulligan
14:50 - 15:05 Acil Tıpta Dijitalleşme
Barbara Hogan
15:10 - 15:20 Kahve Arası
15:20 - 16:10 Uydu Sempozyumu
16:10 - 16:20 Kahve Arası
16:20 - 17:35 Travmalı Hasta Yönetiminin Püf Noktaları
Oturum Başkanları: Hassan Ali Saoud Al Thani, Khikmet Anvarov
16:20 - 16:40 Resüsitatif torakotomi: Ne zaman?
Hassan Ali Saoud Al Thani
16:40 - 17:00 Sıvı ve kan ürünleri resüsitasyonunda güncel uygulamalar
Behçet Al
17:00 - 17:15 Travmatik beyin hasarlarında mannitolün yeri
Nalan Metin Aksu
17:15 - 17:35 Endovasküler Travma Yönetimi
Ahmet Kenan Türkdoğan

SALON B (2. Gün)26 Nisan 2019
09:00 - 10:20 Tomografi
Oturum Başkanları: Erol Ünlüer, Latif Duran
09:00 - 09:20 PANBT son günncellemeler
Sevdegül Karadaş
09:20 - 09:40 Serebral BT Anjiyografi
Şahin Çolak
09:40 - 10:00 Koroner BT Anjiografi
Mehmet Okumuş
10:00 - 10:20 Ekstremite BT Anjiografi
Önder Tomruk
10:20 - 10:30 Kahve Arası
11:30 - 12:50 Acil Tıp Eğitimi
Oturum Başkanları: Can Aktaş, Özlem Bilir
11:30 - 11:50 Eğitici eğitimi
Latif Duran
11:50 - 12:10 Board sınavları
Mehmet Gül
12:10 - 12:30 Acil serviste eğitim modelleri
Özlem Bilir
12:30 - 12:50 Acilde Kariyer Planlama
Can Aktaş
12:50 - 13:50 Yemek Arası
13:50 - 15:10 ECMO
Oturum Başkanları: Zeynep Çakır, Semih Korkut
13:50 - 14:10 Resüsitasyonda ECMO
Ayhan Aköz
14:10 - 14:30 Toksikolojide ECMO
Yunsur Çevik
14:30 - 14:50 Hiperoksi; Oksijene dikkat
Abdullah Osman Koçak
14:50 - 15:10 ECMO Kanulasyonu
Emre Özlüer
15:10 - 15:20 Kahve Arası
16:20 - 17:50 Bilimsel Makele ve Dergiler
Oturum Başkanları: Mehmet Gül, Afşin Emre Kayıpmaz
16:20 - 16:35 Etkili Sunum nasıl yapılır?
Oktay Eray
16:35 - 16:50 Makalelerde dikkat edilecek hususlar
Hızır Ufuk Akdemir
16:50 - 17:05 Nasıl hakem olurum?
Seçkin Söyüncü
17:05 - 17:20 Acil tıp dergilerinde nasıl görev alırım?
Hakan Şevki Eren
17:20 - 17:35 En iyi Acil Tıp Siteleri
Serhat Karaman
17:35 - 17:50 En iyi Acil Tıp Dergileri
İlker Akbaş

SALON C (2. Gün)26 Nisan 2019
09:00 - 10:25 Resüsitasyon
Oturum Başkanları: Meltem Akkaş, A.Kenan Türkdoğan
09:00 - 09:15 Yeni Kılavuzdan beklenenler
Gülçim Saraçoğlu
09:15 - 09:30 Mekanik KPR cihazları
F. Sinem Akgün
09:30 - 09:45 KPR de 2020 olası ilaç değişiklikleri
Serhat Koyuncu
09:45 - 10:00 KPR kalitesini nasıl değerlendireceğim
Elif Değirmenci
10:00 - 10:15 KPR ve hipotermi ne zaman nereye kadar?
M. İkbal Şaşmaz
10:15 - 10:25 Pediatrik KPR
Behçet Varışlı
10:25 - 10:30 Kahve Arası
11:30 - 12:50 Güncel Kılavuzlar
Oturum Başkanları: Sevdegül Karadaş, Şahin Çolak
11:30 - 11:45 2018 ESC Senkop Kılavuzları
Ahmet Demir
11:45 - 12:00 Diyabetik Acillerde Güncel Yaklaşım
Çilem Çaltılı
12:00 - 12:15 Özel durumlarda Mekanik Ventilasyon
Y. Kemal Günaydın
12:15 - 12:30 2018 AHA Bradikardi Kılavuz Güncellemesi
Ayça Çalbay
12:30 - 12:45 2019 GOLD KOAH klavuzu
Fatma Tortum
12:50 - 13:50 Yemek Arası
13:50 - 15:10 Kritik Bakım
Oturum Başkanları: M. Nuri Bozdemir, Şükrü Gürbüz
13:50 - 14:10 Yoğun bakımın acil servise kattıkları
Yavuz Katırcı
14:10 - 14:30 Yoğun bakım triaj
Şükrü Gürbüz
14:30 - 14:50 Kritik bakım; yan dal?
Başar Cander
14:50 - 15:10 Yoğun bakımda sıvı yönetimi, Stewart metodu, Klor gerçekten önemli mi?
Hüseyin Mutlu
15:10 - 15:20 Kahve Arası
16:20 - 17:40 RSİ
Oturum Başkanları: Ş. Hakan Eren, Burak Katipoğlu
16:20 - 16:40 RSİ de özel durumlar Pediatrik RSİ Geriatrik RSİ
Mehtap Gürger
16:40 - 17:00 RSİ monitorizasyonu
Şerife Özdinç
17:00 - 17:20 RSI’de istisnalar - Gecikmiş entübasyon, otururpozisyonda entübasyon, vb.
Oğuzhan Bol
17:20-17:40 RSİ de Komplikasyonların Tedavisi
Rezzan Tahtacı

SALON D (2. Gün)26 Nisan 2019
09:00 - 10:20 Gebelik
Oturum Başkanları: Srinath Kumar, Zeynep Çakır
09:00 - 09:20 Gebelikte kasılmalara yönelik yaklaşım değerlendirmeleri
Gülşah Çıkrıkçı
09:20 - 09:40 Gebelikte görüntüleme ikilemi
Emel Erkuş Sirkeci
09:40 - 10:00 Gebelikte resüsitasyon çeşitliliği
Mehdi Methamem
10:00 - 10:20 Gebelikte hipertansiyon yönetimi
Monira Mollazeh
10:20 - 10:30 Kahve Arası
11:30 - 12:50 Güncel Uzman Görüşleri
Oturum Başkanları: Tatjana Rakovic, Hussein Rahmi
11:30 - 11:45 Anaflakside havayolu zorluklarıyla nasıl başa çıkılır
Si ju Abraham
11:45 - 12:00 Sepsiste tıbbi tedavi seçenekleri: Geçmiş ve Günümüz
Jesus Daniel Lopez Tapia
12:00 - 12:15 Avukatlardan uzak durmanın yolları
Sadiye Yolcu
12:15 - 12:30 Bradikardide ilaçlara karşı eksternal pacing kullanımı
Nurşah Başol
12:30 - 12:45 Taşikardide ilaçlara karşı elektrik yoluyla tedavi
Basem Abdulkarim
12:50 - 13:50 Öğle Yemeği
13:50 - 15:10 Sepsis ile ilgili Güncel Bilgiler
Chairs: Julias Jakapecsko, Carlos Garcia Rosas
13:50 - 14:10 Acil tıpta sepsis göstergeleri
Anwar Alawadi
14:10 - 14:30 Sepsiste hastanede ARDS ve steroid tedavisi
Srinath Kumar
14:30 - 14:50 Şok ve Şiddet Değerlendirmesi
Ahmad Wazzan
14:50 - 15:10 Sepsiste çoklu organ yetmezliği
Mohamed Azzam
15:10 - 15:20 Kahve Arası
15:20 - 18:20 Asistan Bilgi Yarışması
Oturum Başkanları:
Zeynep Çakır, Behçet Al

SALON E (2. Gün)26 Nisan 2019
09:00 - 10:20 Araştırma planlama, proje geliştirme, istatistik: Nasıl yapmalı? Nereden başlamalı?
Oturum Başkanı: Oktay Eray
09:00 - 09:15 Makale okuma (Nasıl yapmalı)
Ramazan Güven
09:15 - 09:30 Araştırma planlama ve kanıta dayalı tıp (Neden yapalım)
Oktay Eray
09:30 - 09:45 Veri Hijyeni (Ne zaman)
Deniz Özel
09:45 - 10:00 Proje Geliştirme (Nereden başlamalı)
Atıf Bayramoğlu
10:00 - 10:20 Söyleşi
10:20 - 10:30 Kahve Arası
11:30 - 12:50 Acil servis’de tıbbi hipnoz uygulamaları: Daha az kimya ve zaman kazancı
Nazmine Güler


27 Nisan 2019

TRACK A (Day 3)
09:00 - 10:15 Yoğun Bakım
Oturum Başkanları: Hakan Oğuztürk, Jill McEwen
09:00 - 09:20 Yoğun Bakım Ünitesinde beslenme desteği
Yavuz Yiğit
09:20 - 09:40 Yoğun Bakım Ünitesinde Tehlike İşaretleri
Tony Redmond
09:40 - 10:00 ARDS yönetiminde hangi noktadayız?
K. Kay Moody
10:00 - 10:20 Hastamı ne zaman taburcu edebilirim?
Juliusz Jakubaszko
10:15 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:20 Uydu Sempozyumu
11:20 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:50 Resüsitasyon
Oturum Başkanları: Roberto Petrino, Luis Garcia Castrillo Riesgo
11:30 - 11:45 Hastayı entübe ederken her şey yanlış giderse ne olur?
Paul Kivela
11:45 - 12:00 Travmada ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon: Ne zaman başlanmalı?
Paul Pageu
12:00 - 12:15 Adrenalin popülerliğini yitiriyor mu?
Roger Dickerson
12:15 - 12:30 Resüsitasyonda ultrason: Geçmiş ve Günümüz
Victor Friedman
12:30 - 12:50 Resüsitasyonun geleceği: Hibrit ameliyathaneler
Luis Garcia Castrillo Riesgo
12:50 - 13:50 Öğle Yemeği
13:50 - 15:20 Kılavuzlar 2018
Oturum Başkanları: Barbara Hogan, Paul Kivela
13:50 - 14:10 Acil Serviste kalp yetmezliği yönetimi konusunda güncel bilgiler
Jill Mc Even
14:10 - 14:30 KOAH kılavuzlarındaki yenilikler
Roberto Petrino
14:30 - 14:50 Yüksek riskli EKG tespiti
Fatimah bin Lateef
14:50 - 15:20 Kardiyovasküler biyogöstergeler ve açıklamaları
Bill Jaquis
15:20 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:45 Toksikoloji
Oturum Başkanları: Abdulhakim Kadjibaev, Sergei Banenko
15.30 - 15:50 Solunum yolu zehirlenmelerinin yönetimi
Bruno Megarbane
15:50 - 16:10 Psikiyatrik danışma: Ne zaman ve kimin için veya kime?
Vimal Krishnan
16:10 - 16:25 Hangi hastalar yoğun bakım ünitesinde olmalı?
Polat Durukan
16:25 - 16:45 Hastayı yoğun bakım ünitesinden nasıl taburcu edebiliriz?
Ahmad Aldhoun

SALON B (3. Gün)27 Nisan 2019
09:00 - 10:15 Acil İnvazif Girişimler ve Monitorizasyon
Oturum Başkanları: Oktay Eray, Gürkan Ersoy
09:00 - 09:15 Acilde kapnografi kullanımı?
Murat Seyit
09:15 - 09:30 Saturasyon probu size ne söyleyebilir?
Murat Yücel
09:30 - 09:45 Acilde periferik perfüzyon indexleri
Emine Emektar
09:45 - 10:00 USG eşliğinde periferik sinir blokları
Halil Doğan
10:00 - 10:15 Acilde Monitorizasyon
Asım Kalkan
10:15 - 10:30 Kahve Arası
11:30 - 12:50 Karşıt Görüş
Oturum Başkanları: Behçet Al, Murat Yücel
11:30 - 11:50 Bolus doz nitrat vs nitrat infüzyonu
Bedia Gülen vs İsmail Tayfur
11:50 - 12:10 Bolus Doz Vasopressorler vs standart tedavi
Ali Duman vs Cüneyt Hocagil
12:10 - 12:30 Yeni nesil Oral Antikoagülanlar Daha Güvenli vs Warfarin daha güvenli
Sedat Özbay vs F. Ahmet Kahraman
12:30 - 12:50 Sepsiste Mortaliteyi Tahmin Etmede SOFA Kriterleri yeterlidir/ Evet Hayır?
Ertan Ararat vs Abdurrahman Yılmaz
12:50 - 13:50 Yemek Arası
13:50 - 15:20 Travma
Oturum Başkanları: H. Şahin Kavaklı, Hakan Oğuztürk
13:50 - 14:05 ATLS güncellemeleri
Abdullah Algın
14:05 - 14:20 Geriatrik travmanın kırılgan noktaları
H. Şahin Kavaklı
14:20 - 14:35 Penetranabdominal travmalarda görüntüleme; BT tractografi?
Gürkan Ersoy
14:35 - 14:50 Sahada ve Hastane Öncesi Kanama Kontrolü
Sedat Yanturalı
14:50 - 15:05 Spinal immobilizasyon tarih mi oluyor?
Cüneyt Ayrık
15:05 - 15:20 Pelvik travma yönetiminde anjiografi
İ. Okan Yıldırım
15:20 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:45 Genel Oturum
Oturum Başkanları: Figen Coşkun, Mehmet Koşargelir
15:30 - 15:45 Acil serviste takım liderliği, yöneticilik
Figen Coşkun
15:45 - 16:00 Acil serviste kalite
Behçet Al
16:00 - 16:15 Acil serviste triaj
Hakan Oğuztürk
16:15 - 16:30 Hekim tükenmişliğinin üstesinden gelme stratejileri
Ethem Acar
16:30-16:45 Acil hekimler için sağlık uygulamaları
Yücel Yüzbaşıoğlu
17:00 - 18:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Mehmet Gül
17:00 - 17:30 Acil serviste akılcı ilaç kullanımı
Y. Kemal Günaydın
17:30 - 18:00 Acilde akılcı antibiyotik kullanımı
Mehmet Gül

SALON C (3. Gün)27 Nisan 2019
09:00 - 10:20 Kardiyoloji
Oturum Başkanları: Ahmet Sebe, Şerife Özdinç
09:00 - 09:20 STMI /NSTMI güncellemeleri: Klavuzlar ışığında AKS güncellemeleri
Ahmet Sebe
09:20 - 09:40 Düşük Riskli Göğüs Ağrılarında Riskini nasıl minimize ederim?
Evrim Gül
09:40 - 10:00 Göğüs ağrılı hastalarda koroner risk skorlarının karşılaştırılması
Mustafa Yılmaz
10:00 - 10:20 EF normal, yetmezlik yok mu?
Mustafa Çalık
10:20 - 10:30 Kahve Arası
11:30 - 13:00 Ultrasonografi
Oturum Başkanları: Polat Durukan, Mehtap Gürger
11:30 - 11:45 POCUS; ne zaman, nereye kadar
Emine Kadıoğlu
11:45 - 12:00 Dispneik hastada USG kullanımı
Arif Karagöz
12:00 - 12:15 Acil serviste TEE
Murat Daş
12:15 - 12:30 USG eşliğinde rejyonel anestezi
M.Nuri Bozdemir
12:30 - 12:45 Ekokardiyografi Acilde Kullanımı
Volkan Ülker
12:45 - 13:00 USG eşliğinde kateterizasyon
Nesij Doğan Kaymaz
13:00 - 13:50 Yemek Arası
13:50 - 15:05 Pulmoner Emboli
Oturum Başkanları: Cemil Kavalcı, M. Gökhan Turtay
13:50 - 14:05 Pulmoner emboli’de yeni protokollerin karşılaştırılması
Sibel Güçlü Utlu
14:05 - 14:20 Pulmoner emboli’de antitrombotik ve antifibrinolitik tedaviler
Turgut Dolanbay
14:20 - 14:35 Dispne ayırıcı tanısında Biyomarkerlar
Meltem Akkaş
14:35 - 14:50 Pulmoner Embolide tanı yöntemleri
Seda Dağar
14:50 - 15:05 Acilde hemoptizi yönetimi
Gökhan Eyüpoğlu
15:05 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:10 Yeni Teknolojiler
Oturum Başkanları: İsa Kılıçaslan, Suat Zengin
15:30 - 15:50 Hayatı kurtaran yeni teknolojik stratejiler
Kurtuluş Açıksarı
15:50 - 16:10 Vital bulgular izleminde dijital sistemler: Kritik hastalarda klinik bozulmayı algılayan sensör teknolojileri
M.Oğuzhan Ay
16:10 - 16:30 Mobil sağlık aplikasyonlarının acilde kullanımı
Abdullah İbrahim
16:30 - 16:50 Toksikolojide mekanik ventilasyon ve yoğun bakım?
Halil Kaya
16:50 - 17:10 Gelişen yapay zeka ve Acil Tıbba etkileri
Erkut Erol

SALON D (3. Gün)
09:00 - 10:30 Alternatif Tıp Uygulamaları
Oturum Başkanları: Yavuz Katırcı, İlhan Korkmaz
09:00 - 09:15 Geleneksel tıp uygulamalarına yaklaşım
Alev Eceviz
09:15 - 09:30 Acilde GETAT uygulamalarının etik ve hukuki boyutu
M. Gökhan Turtay
09:30 - 09:45 Acil serviste hipnoz uygulamaları
Nazmine Güler
09:45 - 10:00 Acil serviste hacamat tedavileri
Ahmet Şenel
10:00 - 10:15 Acil serviste ozon ve kupa tedavileri
Hüseyin Uzunosmanoğlu
10:15 - 10:30 Acil Serviste Akupunktur tedavisi
Feriyde Çalışkan
10:30 - 10:40 Kahve Arası
11:30 - 13:00 Genel Oturum
Oturum Başkanları: Hüseyin Narcı, M. Gökhan Turtay
11:30 - 11:45 Acil Tıpta en fazla atıf alan 10 makale
Mustafa Ekici
11:45 - 12:00 Omuz ve Kalça çıkıkları
Bahtiyar Haberal
12:00 - 12:15 Yeni kılavuzlar bizlere ne katıyor
Erdal Tekin
12:15 - 12:30 PRES Sendromu
Mehmet Altuntaş
12:30 - 12:45 Antiviraller ve influenza
Hayriye Gönüllü Kama
12:45 - 13:00 Pnomoni
Bora Çekmen
13:00 - 13:50 Yemek arası
13:50 - 15:20 Acil serviste kriz yönetimi
Oturum Başkanları: Mehmet Okumuş, Y. Kemal Günaydın
13:50 - 14:05 Sağlık Çalışanlarına şiddet
Hüseyin Cahit Halhallı
14:05 - 14:20 Acilde Göçmenlere Yaklaşım
Hilal Hocagil
14:20 - 14:35 Büyük organizasyonlar ve acil sağlık hizmetleri (Olimpiyat, Konser, Hac…)
Mehmet Koşargelir
14:35 - 14:50 Afetle Mücadelenin Dört Evresi
Mücahit Günaydın
14:50 - 15:05 Acil Tıp ve malpraktisler
Alpaslan Ünlü
15:05 - 15:20 Sağlık Çalışanına İğne Battı
Hasan Basri
15:20 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 Asistan Sunum Yarışması
Oturum Başkanları:
Zeynep Çakır, Behçet Al

28 Nisan 2019

SALON A (4. Gün)
09:00 - 10:15 Acil Serviste Görüntüleme
Oturum Başkanları: Başar Cander, Erol Ünlüer
09:00-09:20 İki ucu keskin bıçakla başa çıkmak: Kontrast maddeler
Saravana Kumar
09:20 - 09:40 Steteskop ultrason karşısında tarih mi oluyor?
Erol Ünlüer
09:40 - 10:00 Abdominal tomografinin artı ve eksileri
Mustafa Keşaplı
10:00 - 10:20 Acil serviste difüzyon ağırlıklı olmayan beyin manyetik rezonans görüntüleme kullanımı
Jameel Abualenain
10:20 - 10:40 Kahve Arası
10:40 - 12:20 Yayıncılık Stratejileri
Oturum Başkanları: Hassan Tajik, Richard Body
10:40 - 11:00 Acil Tıpta araştırma yöntemleri
Eric Revue
11:00 - 11:20 Akademik yayınlar ve beklentileri
Harun Güneş
11:20 - 11:40 Makalelerimin acil tıp dergilerine en kısa zamanda kabul edilmesini nasıl sağlayabilirim?
İsa Kılıçaslan
11:40 - 12:00 Is broadcasting the main purpose
Özgür Söğüt
          CLOSING

SALON B (4. Gün)28 Nisan 2019
09:00 - 10:45 Genel Oturum
Oturum Başkanları: Cüneyt Ayrık, Bülent Güngörer
09:00 - 09:15 Geri geldiler; şarbon kızamık
Zikret Köseoğlu
09:15 - 09:30 Onkolojik Acil Durumlar: Kanser acile Geldiğinde
Ertan Sönmez
09:30 - 09:45 Acil Serviste antikoagüle edilen hastaya yaklaşım
Hayri Ramadan
09:45 - 10:00 Gebe ve Postpartum Hastalarda Akut Nörolojik Acil Durumlar
Gökhan Ersunan
10:00 - 10:15 Hastane öncesi sorunlar ve çözümler
Ertuğrul Altınbilek
10:15 - 10:30 Adrenal Aciller
Seyfullah Kan
10:30 - 10:45 Nörolojik Acillerde Güncellemeler
Hamit Çelik
10:45 - 10:50 Kahve Arası
10:50 - 12:15 Genel Oturum
Oturum Başkanları: Erdal Demirtaş, Emine Emektar
10:50 - 11:05 Kontrast nefropatisi ve bitmeyen tartışma NAC/SF/NaHCO3
Erdal Demirtaş
11:05 - 11:15 Acilde yeni bir star; Tranexamik asit
Abdülkadir Gündüz
11:15 - 11:30 Acilde obes hasta
Fatih Selvi
11:30 - 11:45 Acilde skorlar mı hekim öngörüsü mü
Erdal Yılmaz
11:45 - 12:00 Atrial fibrilasyon yönetimi
Ali Aygün
12:00 - 12:15 Potansiyel ölümcül EKG
Avni Uygar Seyhan

SALON C (4. Gün)28 Nisan 2019
09:00 - 10:30 Toksikoloji
Oturum Başkanları: Mücahit Avcil, Yunsur Çevik
09:00 - 09:15 Zehirlenmelerde renal replasman tedavileri
Sıtkı Sarper Sağlam
09:15 - 09:30 Yeni Antidotlar ve Toksikolojide tanı yöntemleri
İlhan Korkmaz
09:30 - 09:45 Yeni antitrombositer ve antikoagülanlarla zehirlenmeler
Onur İncealtın
09:45 - 10:00 Kanıta dayalı İntravenöz lipit tedavisi
Hüseyin Narcı
10:00 - 10:15 Elektronik sigara
Eren Yiğit
10:15 - 10:30 Çevresel zehirler ve venomlar
Bengü Mutlu
10:30 - 10:40 Kahve Arası
10:40 - 12:10 Nöroloji
Oturum Başkanları: Ethem Acar, Halil Kaya
10:40 - 10:55 İnme kılavuzlarına bakış: İnme kılavuzları neden değişti?
Ayhan Sarıtaş
10:55 - 11:10 İnme timi ve inme merkezleri
Muhammed Ekmekyapar
11:10 - 11:25 İskemik inmelerde gelecekte bizi neler bekliyor?
Ali Gür
11:25 - 11:40 İskemik inmede IV tPA ve trombektomi Güncellemeleri: Mevcut Kanıtlar ve Lojistik Zorluklar
Keziban Karabulut
11:40 - 11:55 Baş dönmesine yaklaşım; vertigo ne zaman ölümcüldür?
Evren Ekingen
11:55 - 12:10 Acil serviste hızlı nörolojik muayene
Tuba Sarıaydın

SALON D (4. Gün)28 Nisan 2019
09:00 - 10:30 Genel Oturum
Oturum Başkanları: Ş. Hakan Eren, Serhat Koyuncu
09:00 - 09:15 Laktat Yüksek Çıktı?
Murat Muratoğlu
09:15 - 09:30 Birinci Trimestrede Vajinal Kanama
Nihat Hökenek
09:30 - 09:45 Acilde Kırmızı Gözler
M. Murat Oktay
09:45 - 10:00 CO zehirlenmesi Değişen var mı?
A. İhsan Kilci
10:00 - 10:15 Anaflaksi de Değişiklikler
Celal Katı
10:15 - 10:30 Yüksek Akım Oksijen Tedavisi
Adnan Bilge
10:30 - 10:40 Kahve Arası
10:40 - 10:55 Acil Serviste İletişim Becerileri
Oturum Başkanları: Gökhan Ersunan, Ayhan Aköz
10:55 - 11:10 Hasta ve yakınlarıyla doğru iletişim kurabilme
M. Tahir Gökdemir
11:10 - 11:25 Hekim – Hekim iletişimi
Burcu Genç Yavuz
11:25 - 11:40 Sağlıkta kriz anlarında medya yönetimi
Özlem Güler
11:40 - 11:55 Acilde ekip çalışması
Ahmet Toksoy
11:55 - 12:10 Acilde Evsiz Hasta
Gülşen Akçay Çığşar
12:10 - 12:25 Acil tıpın toplumsal karşılığı
Ahmet Afacan


KAYIT &
KONAKLAMA

BİLDİRİ
GÖNDERİMİ

BİLİMSEL
PROGRAM

KONGRE
MERKEZİ
ÖNEMLİ TARİHLER
  • Erken Kayıt İçin Son Tarih:
    18 OCAK 2019
  • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:
    2 NİSAN 2019