İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETERYA
Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 - ÇANKAYA / ANKARA
T: +90 312 4261214   F: +90 312 4261244
info@atuder.org.tr   www.atuder.org.trORGANİZASYON SEKRETERYASI
GENX Kongre & Organizasyon
İcadiye Caddesi No: 3 Kuzguncuk
34674 - İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 310 11 00   F: +90 216 310 06 00
info@genx.com.tr   www.genx.com.tr
/GenXKONGRE   /GenX_KONGRE


KAYIT &
KONAKLAMA

BİLDİRİ
GÖNDERİMİ

BİLİMSEL
PROGRAM

KONGRE
MERKEZİ
ÖNEMLİ TARİHLER
  • Erken Kayıt İçin Son Tarih:
    18 OCAK 2019
  • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:
    2 NİSAN 2019